CAD/CAM -yhdistys ry. (tutummin CCY) on ohjelmisto- ja laitteistoriippumaton yhdistys kaikille tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen (CAD, CAM, CAE), tuotteen elinkaarenhallinnan (PDM, PLM) sekä rakennusten tietomallinnuksen (BIM) parissa työskenteleville tai muuten asiasta kiinnostuneille. Yhdistys on perustettu vuonna 1981 tarjoten monipuolisia jäsenetuja ja tietoa kaikesta alalla tapahtuvasta.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edesauttaa teollisuuden digitalisaatiota toiminta-alueillaan.

Yhdistys tekee aktiivista viestintää alalla. Tarkoituksena on, että alan ihmiset tapaavat toisiaan yhdistyksen tarjotessa tähän verkostoitumismahdollisuuden ja tiedonvaihtofoorumin.

.
Yhdistyksen säännöt
Yritysjäsenet
Jäseneksi liittyminen