CAD/CAM -yhdistys ry. (tutummin CCY) on ohjelmisto- ja laitteistoriippumaton yhdistys kaikille tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen (CAE), tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM)  sekä rakennusten tietomallinnuksen (BIM) parissa työskenteleville tai  muuten asiasta kiinnostuneille. Yhdistys on perustettu vuonna 1981 tarjoten monipuolisia jäsenetuja ja tietoa kaikesta alalla tapahtuvasta.

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on toimia asiantuntijaorganisaationa CAD:in, PLM:n ja BIM:n hyödyntämisessä. Tarkoituksena on, että alan ihmiset tapaavat toisiaan yhdistyksen tarjotessa tähän verkostoitumismahdollisuuden.

Yhdistys tekee tutkimustyötä CAE/PLM/BIM-alueella. Tutkimustyön  tuloksina julkaistaan vuosittain sovellusten käytön tilanne ja kehittyminen Suomessa.

Yhdistyksen säännöt
Yritysjäsenet
Jäseneksi liittyminen