CAD/CAM -yhdistys ry. (tutummin CCY) on ohjelmisto- ja laitteistoriippumaton yhdistys kaikille tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen (CAE), tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM) sekä rakennusten tietomallinnuksen (BIM) parissa työskenteleville tai muuten asiasta kiinnostuneille.


Tutustu toimintaamme