Seminaarit

TEOLLISUUS 4.0

Uudet toimintatavat ja tekniikat menestyksen avaimina

Teollisuus 4.0 -prosessissa älykkäät ja mukautuvat tekniset järjestelmät kehittyvät kohti yhä laajenevaa ihmisten kanssa vuorovaikutteisesti toimivaa palveluekosysteemiä. Keskeisenä tekijänä ovat erilaiset oppivat järjestelmät ja itseorganisoituvat ratkaisut. Tilanne mahdollistaa paljon enemmän kuin osaamme vielä kuvitellakaan ja toisaalta uhkaa jättää meidät suomalaiset ulkopuolelle. Meiltä vaaditaankin teknologioiden rinnalla ryhdistäytymistä uusien ajatus- ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja liittymiseen globaaliin kehitykseen – neroutta tehdä asioita epätavallisesti!

Tule Sinäkin Jyväskylän Paviljonkiin 1.11.2016 klo 13 kuulemaan ja keskustelemaan, miten valmistautua digitalisaatioon ja muihin tulevaisuuden haasteisiin!

Tästä on kyse: http://bit.ly/1X4imil
Lataa esite (PDF)


Asiantuntijapuheenvuorot


13:00 Tilaisuuden avaus
Omista lähtökohdista Teollisuus 4.0:aa kohti.

Minna Innala, CAD/CAM-yhdistys ry
CAD/CAM-yhdistyksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri MinnaInnala on yksi Suomen monipuolisimmista tiedonhallinnan ja informaationhyödyntämisen ammattilaisista. Minna Innala on koko uransa aikana toiminut voiteluaineena liiketoiminnan ja ICT:n välillä lisäten toimintojen sujuvuutta.


13:10 Digitalisoinin voimaa käytäntöön vietynä

DIMECC Manu -ohjelman tuloksia:
  • Teollisuus 4.0 sovellettuna suomalaiseen konepajatellisuuteen - Smart Factory,
  • Liiketoimintaketjujen digitalisoinnilla nopeutta ja tehokuutta tuotantoketjuun
  • 3D-tulostus konepajateollisuudessa

Kai Syrjälä, DIMECC / Kaidoc Oy
Tekniikan tohtori Kai Syrjälä on toiminut vuodesta 2012 riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään Kaidoc Oy:ssä. Hänen pääaktiviteettinsa ovat liittyneet DIMECC MANU -digitalisaatio-ohjelmaan ja erilaisiin teollisuuden konsultointiprojekteihin. Kai Syrjälä on tehnyt pitkän uran Nokialla erilaisissa kansainvälisissä johtotehtävissä, tuotekehityksessä ja osto-organisaatiossa.


13:50 Standardoinnilla potkua digitalisointiin – ja päinvastoin

Standardoinnin merkitys yritykselle on jäänyt turhan vähälle huomiolle ja on retuprällä monessa yrityksessä. Standardisointi itsessään nostaa tuottavuutta puhumattakaan, kun se yhdistetään jatkuvaan parantamiseen ja palkitsemiseen. Digitalisointi antaa standardoinnille aivan uusia mahdollisuuksia ja ulottovuuksia. Toisaalta ilman standardointia digitalisoinnilla saavutettavat hyödyt jäävät vähäisiksi. Ilkka Sorsa tuo käytännön näkökulman digitalisoinnin ja standardoinnin vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn.

Ilkka Sorsa, Ruukki Construction Oy
Diplomi-insinööri Ilkka Sorsa toimii johtajana Ruukki Construction Oy:ssä. Hänen tehtävänään on uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen, konseptointi ja implementointi. Hankkeista mainittakoon DIMECC MANU -ohjelman Smart Factory ja JPLean. Ilkka Sorsa on johtanut konepajan tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Saksassa.

14:30 Teollisuus 4.0 – uudistuvan kilpailukyvyn avaimet

Valmistava teollisuus on maailmanlaajuisesti organisoitumassa uudelleen. Teollisuus 4.0 muodostaa Euroopan uudistuvan teollisen rakenteen ytimen. Älykkäiden, ihmistä tukevien systeemien kehittyminen tuo tuotannon ja palvelut nopeasti takaisin High-Tech maihin. Miten Suomi pysyy tässä kehityksessä mukana? Tekniikkaa, tietoa ja yhteistyötä on tarjolla - mahdollisuudet ovat suuret. Kai Salminen kuvaa ReconCell Case-esimerkin avulla käytännönläheisesti Teollisuus 4.0 sovellusten tavoitteet, rakentamisen, liiketoiminta-logiikan muutoksen ja käytännön edut.

Kai Salminen, Hermia Group
Diplomi-insinööri Kai Salminen toimii EU-hankkeiden ja yritysyhteistyön projektipäällikkönä Hermia Groupissa Tampereella. Hän vastaa Teollisuus 4.0 -hankkeiden kokoamisesta ja toteutuksista. Hänellä on yli 20 vuoden teollisuuskokemus tuotannon kehittäjänä, jonka lisäksi hän on toiminut Teknologiateollisuus ry:n Innovaatioryhmässä, Tekes-ohjelmien vetäjänä ja projektipäällikkönä TTY:n Tuotantotekniikan laitoksella. Hän on myös ollut vuodesta 2010 vierailevana asiantuntijana ja tutkijana Teollisuus 4.0 –kehittämis-hankkeissa Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa, Sloveniassa, Tsekin tasavallassa ja Itävallassa.

15:10 Digitaalisen toimitusketjun integraatio lohkoketjuteknologialla

Digitaalinen toimitusketjun integrointi tulee yhä dynaamisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Lohkoketjuteknologia on yksi potentiaalisimmista uusista teknologioista internetin jälkeen. Se mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan informaation integroinnin niin organisaatioiden järjestelmien (B2B) kuin IoT-laitteidenkin välillä.

Kari Korpela, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Kauppatieteiden tohtori Kari Korpela toimii tohtoritutkijana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Keskeisinä tutkimuskohteina ovat informaation logistiikan integrointi ja digitaalinen liiketoiminta. Lisäksi hän toimii tutkijana Suomen akatemian tutkimuksessa ”Digital Disruption of Industry”.

15:50 Loppukeskustelu

Seminaari on maksuton, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.Tervetuloa!

Lisätietoja seminaarista:
http://www.cadcamyhdistys.fi/
Minna Innala 050 307 4697

Tekniikkamessut
http://www.tekniikkamessut.fi/